ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2011 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година - 28.07.2011 во 13:26
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 16 јули 2011 година објавува Јавен повик бр. 02/2011 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu