ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 03.08.2011 во 13:57

Во периодот од 23.06.2011 – 26.07.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година по мерка Финансиска поддршка за вовдеување стандарди за безбедност во земјоделско производство и контрола на квалитет по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

МЕРКА 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu