ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 03.08.2011 во 14:14

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 23.06.2010 – 26.07.2010 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu