ОГЛАС ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ - 20.10.2011 во 13:27Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој објавува


ОГЛАС


за ангажирање на волонтери објавен на 20.10.2011 година


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој има потреба од ангажирање на шест волонтери.

Лицата ќе бидат задолжени за извршување на наједноставните административни работи во секторите во кои ќе бидат распоредени.

Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните услови:


1. Волонтер – 3 извршители


- 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на биотехнички науки,

- познавање на англиски јазик,

- познавање на работа со компјутери,


2. Волонтер – 1 извршител


- 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на техничко - технолошки науки,

- познавање на англиски јазик,

3. Волонтер – 1 извршител


- 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на општествени науки,

- познавање на англиски јазик,

- познавање на работа со компјутери,3. Волонтер – 1 извршител


- завршено више или средно образование,

- познавање на англиски јазик,

- познавање на работа со компјутери,


Заинтересираните кандидати потребно е да испратат кратка биографија (CV) во електронска форма на e-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

Рокот за аплицирање изнесува 3 дена од денот на објавување на огласот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu