ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2011 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година - 07.11.2011 во 11:57
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 25 октомври 2011 година објавува Јавен повик бр. 03/2011 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu