ПРОДОЛЖУВААТ ИПАРД ИНФО ДЕНОВИТЕ ЗА ЈАВЕН ПОВИК О3/2011 - 07.11.2011 во 12:21

Согласно Годишниот акционен план за комуникација за 2011 година, од 25 октомври до 15 ноември 2011 година Телото за Управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој организираат инфо денови со цел запознавање со можностите и начините за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu