ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 19.12.2008 во 11:13


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 17.12 – 18.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за посебни мерки по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Битола 1
Битола 2
Чаир
Делчево
Гази Баба
Гевгелија 1
Гевгелија 2
Гостивар
Кичево 1
Кичево 2
Кисела Вода
Кочани
Крива Паланка
Крушево
Прилеп 1
Прилеп 2
Пробиштип
Штип
Струга
Струмица 1
Струмица 2
Струмица 3
Тетово
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu