ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 26.11.2011 во 15:33

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 12.10.2011 - 18.11.2011година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за органско земјоделско производство по мерка Финансиска поддршка за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Гази Баба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu