ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 19.12.2011 во 10:43
ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 13.10.2011 до 09.12.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за воведување стандарди за безбедност во земјоделското производство и контрола на квалитет по мерка за воведување стандарди за безбедност во земјоделското производство и контрола на квалитет по мерка Дополнителна финансиска поддршка за спроведени стандарди за безбедност во примарното производство по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Кавадарци
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu