ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 19.12.2011 во 10:57

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 13.10.2011 до 09.12.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за воведување стандарди за безбедност во земјоделското производство и контрола на квалитет по мерка Компензација на дел од трошоците за лабораториски анализи и сертификација, при спроведување на стандарди за безбедност во примарното производство по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu