ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 19.12.2011 во 11:08

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 13.10.2011 до 09.12.2011 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година за општи мерки за развој на земјоделството по мерка надомест за осигурување на примарно земјоделско производство во 2010 година по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu