ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА - 23.12.2011 во 14:08По успешна реализација на инвестицијата, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 14.011.280,50 денари на корисникот ЛАРС ДООЕЛ од Штип за набавка на опрема за подобрување и модернизација на производ-ствените технологии во капацитетите за преработка на овошје и зеленчук.
Од вкупно исплатените средства, 10.508.460,50 денари се средства од буџетот на ЕУ и 3.502.820,00 денари се средства од буџетот на РМ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu