ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА - 26.01.2012 во 15:48


По успешна реализација на инвестицијата, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 177.398,00 денари на корисникот ИЗ Мигорсс - Мите Ефтимов од Радовиш за набавка на опрема за обновување на постоечки лозови насади.

Од вкупно исплатените средства, 133.048,50 денари се средства од буџетот на ЕУ и 44.349,50 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu