ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА - 30.03.2012 во 14:47По успешна реализација на одобрената инвестиција уште еден корисник доби средства од ЕУ фондовите наменети за рурален развој.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 1.394.395,50 денари на корисникот ЗЗ Илинден од Карбинци за набавка на опрема за обновување на постоечки лозови насади.

Од вкупно исплатените средства, 1.045.796,50 денари се средства од буџетот на ЕУ и 348.599,00 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu