ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 10.04.2012 во 13:34

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 16.02.2012 до 06.04.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Директни плаќања за подигање нови овошни насади по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Берово
Битола
Делчево
Демир Хисар
Гевгелија
Гостивар
Кавадарци
Кичево
Кисела Вода
Кочани
Кратово
Крива Паланка
Крушево
Куманово
Неготино
Охрид
Пробиштип
Радовиш
Штип
Струга
Струмица
Свети Николе
Тетово
Велес
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu