ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА - 17.04.2012 во 11:47
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 1.722.117,50 денари на корисникот ДПТ Јока од Струмица по успешната реализација на инвестиција во модернизација и технолошко осовременување на специјализираните капацитети за преработка на млеко.

Од вкупно исплатените средства, 1.291.588,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 430.529,50 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu