ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 22.12.2008 во 15:08


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 19.12 – 22.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за посебни мерки по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово 1
Берово 2
Демир Хисар
Дебар
Гевгелија
Кисела Вода 1
Кисела Вода 2
Кичево
Куманово
Неготино
Охрид
Прилеп 1
Прилеп 2
Пробиштип
Тетово
Валандово 1
Валандово 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu