ПРОДОЛЖУВА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА - 27.04.2012 во 15:01Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 839.600,50 денари на корисникот ИЗ Агро Јасмин од Босилево по успешната реализација на инвестиција во изградба и обновување на постоечки пластеници (со исклучок на тунелски фолии).

Од вкупно исплатените средства, 629.700,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 209.900,50 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu