ИПАРД ИНФО ДЕНОВИТЕ ЗА ЈАВЕН ПОВИК О1/2012 - 02.05.2012 во 10:00

Согласно Годишниот акционен план за комуникација за 2012 година, во периодот од 01 мај до 15 мај 2012 година Секторот за Управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој организираат инфо денови со цел запознавање на сите заинтересирани страни со можностите и начините за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2007-2013.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu