ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 14.06.2012 во 11:49

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 02.05.2012 до 28.05.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Директни плаќања по површина за подигање на нови лозови насади по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Кочани
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu