ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 16.06.2012 во 13:19

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 08.05.2012 до 22.05.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за поледелски култури по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Дебар
Делчево
Демир Хисар
Гевгелија
Гостивар
Кисела Вода
Куманово
Охрид
Радовиш
Штип
Тетово
Валандово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu