ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 25.07.2012 во 13:32

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 20.06.2012 до 09.07.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Директни плаќања по површина за одржување на постоечки лозови насади по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Битола
Чаир
Гази Баба
Гевгелија
Кавадарци
Кисела Вода
Кочани
Куманово
Неготино
Охрид
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Штип
Струмица
Свети Николе
Валандово
Велес
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu