ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 26.07.2012 во 15:41

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 20.06.2012 - 09.07.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за Дополнителни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод, освен за подмерките 3.2 и 3.3 од мерка 3 по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Гевгелија
Кисела Вода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu