ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 26.07.2012 во 15:44

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 20.06.2012 - 09.07.2012година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Гевгелија
Крива Паланка
Неготино
Штип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu