ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 01.08.2012 во 15:08

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 20.06.2012 до 11.07.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски (освен тутун), и градинарски култури по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Битола
Гази Баба
Куманово
Неготино
Пробиштип
Свети Николе
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu