ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 03.08.2012 во 15:13

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 20.06.2012 до 11.07.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за одгледување на ориз и сончоглед по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Кочани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu