ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 06.08.2012 во 14:58

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 20.06.2012 до 11.07.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за државна помош во земјоделството по мерка Финансиска поддршка за помош за премии за осигурување на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Помош за премии за осигурување

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu