ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 06.08.2012 во 15:27

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 20.06.2012 до 11.07.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за Дополнителни плаќања од 30% за подмерките од мерка 1 и мерка 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод, освен за подмерките 3.2 и 3.3 од мерка 3 по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Делчево
Демир Хисар
Гази Баба
Гевгелија
Гостивар
Кавадарци
Кичево
Кисела Вода
Кочани
Кратово
Крива Паланка
Куманово
Неготино
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Струмица
Свети Николе
Валандово
Велес
Виница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu