ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 09.08.2012 во 11:51

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 20.06.2012 до 11.07.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за сточарство по мерка Финансиска поддршка за Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Свети Николе
Битола
Неготино
Штип
Тетово
Велес
Прилеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu