ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 09.08.2012 во 12:07

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 20.06.2012 до 11.07.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за сточарство по мерка Финансиска поддршка за Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Делчево
Карпош
Кратово
Крива Паланка
Куманово
Неготино
Прилеп
Штип
Свети Николе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu