ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 10.08.2012 во 09:42

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 20.06.2012 до 11.07.2012 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Берово
Битола
Дебар
Делчево
Демир Хисар
Гази Баба
Гевгелија
Гостивар
Кавадарци
Кичево
Кисела Вода
Кратово
Крива Паланка
Куманово
Неготино
Охрид
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Штип
Струга
Стумица
Свети Николе
Валандово
Велес
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu