Исплатен уште еден корисник на средства од ИПАРД програмата по четвртиот Јавен повик (02/2011) - 21.12.2012 во 15:11

По успешна реализација на одобрената инвестиција уште еден корисник кој потпиша договор со Агенцијата за користење на средства од ИПАРД програмата по Јавен повик 02/2011 доби средства од ЕУ фондовите наменети за рурален развој.
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати 15.320.103,00 денари на корисникот ТДПТ Рудине ММ ДОО од Скопје. Од вкупно исплатените средства, 11.490.077,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 3.830.026,00 денари се средства од буџетот на РМ. Средствата се наменети за инвестиции за набавка на опрема за подобрување и модернизирање на производствените технологии во капацитетите за преработка на овошје и зеленчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu