ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 10.01.2013 во 14:58

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој на ден 10.01.2013 објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ –25/2013

за вработување на 5 државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за следните работни места:


ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 25/2013 за вработување на државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu