Реализирана првата исплата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012) - 04.02.2013 во 15:21По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот ИЗ Кети Росиќ од Ресен се исплатени 235.114,00 денари за обновување на постоечките овошни насади по шестиот Јавен повик (01/2012).
Од вкупно исплатените средства, 176.335,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 58.779,00 денари се средства од буџетот на РМ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu