Реализирана исплата на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011) - 07.02.2013 во 14:48


По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот ИЗ Виолета Гелмановска од Ресен се исплатени 225.537,00 денари за обновување на постоечките овошни насади по петтиот Јавен повик (03/2011).
Од вкупно исплатените средства, 169.153,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 56.384,00 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu