Реализирана втората исплата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012) - 25.02.2013 во 14:56По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот ИЗ Зоран Трајчевски од Ресен се исплатени 196.560,00 денари за обновување на постоечките овошни насади по шестиот Јавен повик (01/2012).
Од вкупно исплатените средства, 147.420,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 49.140,00 денари се средства од буџетот на РМ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu