Реализирана третата исплата на средства од ИПАРД програмата по шестиот Јавен повик (01/2012) - 01.03.2013 во 14:30

По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот ИЗ Фидрије Таири од Ресен се исплатени 183.360,00 денари за обновување на постоечките овошни насади по шестиот Јавен повик (01/2012).Од вкупно исплатените средства, 137.520,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 45.840,00 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu