ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 28.03.2013 во 14:43

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 18.03.2013 - 22.03.2013година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 2012 по тутунско претпријатие - откупувач, и тоа за:

Далија Табак
Орбита Табак
Пашоски
Тутунски Комбинат Прилеп
Алајанс Уан
Центро Табак
Сокотаб
Струмица Табак


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu