ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 25.12.2008 во 15:06

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 23.12 – 25.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за одржување и подигање на овошни насади во 2008 година по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Радовиш 1
Радовиш 2
Радовиш 3
Битола
Демир Хисар
Гевгелија
Кавадарци
Ресен
Валандово
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu