ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 11.04.2013 во 11:09
ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.04.2013-08.04.2013година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за поледелски култури по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Битола
Делчево
Гази Баба
Гостивар
Карпош
Кичево
Кисела Вода
Кочани
Кратово
Крива Паланка
Куманово
Неготино
Охрид
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Штип
Струга
Струмица
Свети Николе
Валандово
Велес
Виница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu