ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 25.07.2013 во 14:12

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.04.2013 - 08.04.2013 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за растително производство по мерка Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за производство под контролирани услови на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Гевгелија
Кисела Вода
Кочани
Штип
Струмица
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu