ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 29.07.2013 во 16:09

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.06.2013 - 15.07.2013 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за растително производство по мерка Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.4 за градинарски култури продадени во преработувачки капацитети по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Битола
Демир Хисар
Гевгелија
Карпош
Кавадарци
Кисела Вода
Кочани
Крушево
Куманово
Неготино
Прилеп
Радовиш
Штип
Струмица
Свети Николе
Тетово
Валандово
Велес
Виница
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu