ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 25.12.2008 во 15:27


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 24.12 – 25.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за посебни мерки по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Битола
Чаир
Делчево
Демир Хисар
Гевгелија
Карпош
Кичево
Кисела Вода
Кочани
Пробиштип
Радовиш
Ресен
Струмица
Тетово
Валандово
Велес
Виница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu