ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 29.07.2013 во 16:22
ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.06.2013 - 15.07.2013 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за растително производство по мерка Дополнителни директни плаќања за овошје предадено во преработувачки капацитети по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Битола
Чаир
Делчево
Демир Хисар
Гази Баба
Карпош
Кавадарци
Кисела Вода
Кочани
Неготино
Охрид
Пробиштип
Радовиш
Ресен
Штип
Струга
Струмица
Валандово
Велес


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu