ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 30.07.2013 во 13:59

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.06.2013 - 15.07.2013 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за растително производство по мерка Директни плаќања за произведено и продадено винско грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Битола
Чаир
Гази Баба
Гевгелија
Карпош
Кавадарци
Кисела Вода
Куманово
Неготино
Охрид
Прилеп
Радовиш
Штип
Струга
Струмица
Свети Николе
Валандово
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu