ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 01.08.2013 во 14:17

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.06.2013- 10.07.2013 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за сточарство по мерка Директни плаќања за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем ) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Берово
Делчево
Демир Хисар
Гази Баба
Неготино


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu