ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 01.08.2013 во 14:20

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.06.2013- 10.07.2013 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за сточарство по мерка Директни плаќања за фармерско производство на полжави по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Битола
Куманово
Прилеп


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu