ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 15.08.2013 во 09:53
ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 01.06.2013-15.07.2013година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за органско земјоделско производство по мерка Финансиска поддршка за Директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Чаир
Радовиш
Велес


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu