ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 29.12.2008 во 11:04


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 24.12 – 29.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за произведено и продадено млеко во регистририани објекти за преработка на млеко по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Битола 1
Битола 2
Битола 3
Битола 4
Берово 1
Берово 2
Делчево 1
Делчево 2
Делчево 3
Демир Хисар 1
Демир Хисар 2
Гази Баба 1
Гази Баба 2
Гази Баба 3
Гази Баба 4
Гевгелија 1
Гевгелија 2
Гевгелија 3
Гостивар 1
Кавадарци 1
Кавадарци 2
Кавадарци 3
Кичево 1
Кичево 2
Кичево 3
Карпош
Кочани 1
Кочани 2
Кочани 3
Кочани 4
Кочани 5
Кисела Вода 1
Кисела Вода 2
Кратово 1
Кратово 2
Крива Паланка
Куманово 1
Куманово 2
Македонски Брод 1
Македонски Брод 2
Неготино 1
Неготино 2
Прилеп 1
Прилеп 2
Пробиштип 1
Пробиштип 2
Пробиштип 3
Охрид
Радовиш 1
Радовиш 2
Радовиш 3
Штип 1
Штип 2
Штип 3
Струга
Струмица 1
Струмица 2
Струмица 3
Тетово 1
Тетово 2
Тетово 3
Тетово 4
Валандово 1
Валандово 2
Валандово 3
Виница 1
Виница 2
Виница 3
Велес 1
Велес 2
Чаир 1
Чаир 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu