ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 07.11.2013 во 09:25

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 03.09.2013 до 18.10.2013 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Берово
Кратово
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu